Teollisuusliitto järjestää poliittisen lakon perjantaina 2.2.

26.1.2018

Teollisuusliitto järjestää poliittisen lakon 2.2.

Teollisuusliitto järjestää poliittisen lakon työttömien puolustamiseksi maan hallituksen aktiivimallin nimissä ajamaa kurituslinjaa vastaan. Lakko alkaa 2. helmikuuta kello 6 ja päättyy 3. helmikuuta samaan aikaan. Lakko koskee kaikkia perjantain puolella alkavia työvuoroja. Sen piirissä eivät ole työvuorot, jotka alkavat lauantaina 3.2. kello 00.00 jälkeen.

Teollisuusliitto haluaa toimenpiteellään herättää maan hallituksen kuulemaan ja ottamaan tosissaan työttömien kohtaamat ongelmat, joita sen omaksuma sanktioihin ja niillä uhkailemiseen perustuva linja syventää. Negatiivisen leimaamisen ja byrokraattisen kontrolloinnin sijaan työttömät ansaitsevat luottamuksen elämässään eteenpäin pyrkivinä ihmisinä. He tarvitsevat tukea, kannustusta, opastusta, koulutusta ja ennen muuta työpaikkoja, joihin työllistyä.

Maan hallituksen toimenpiteet rikkovat myös kilpailukykysopimusta, jonka Teollisuusliitto muiden ammattiliittojen tavoin aikanaan hyväksyi nimenomaan siksi, että työttömyysturvaan ei enää tehdä uusia leikkauksia, eikä työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin puututa. Hallitus on pettänyt lupauksensa, eikä sitä voida hyväksyä.

Teollisuusliitto osallistuu yhdessä muiden SAK:laisten ammattiliittojen ja kaikkien muiden työttömien kurituslinjaan kyllästyneiden ihmisten kanssa 2. helmikuuta kello 11 Helsingin Senaatintorilla järjestettävään #Äänityöttömälle -mielenilmaukseen. Mielenilmauksella vaaditaan, että maan hallitus peruu vuoden alussa toimeenpanemansa aktiivimallin. Se leikkaa työttömyysturvaa ja kohtelee työttömiä epäoikeudenmukaisesti. Mielenilmauksella vastustetaan myös hallituksen suunnittelemaa aktiivimalli kakkosta. Se toisi toteutuessaan työttömille uusia turvaa leikkaavia karensseja.

SAK on esittänyt kannustavan työllistymismallin käyttöön ottamista sanktioihin nojaavien aktiivimallien sijaan. SAK:n mallissa työttömiin kohdistuvat karenssit ovat nykyiseen verrattuna paljon lievempiä. Malli kannustaa, mutta ei jätä työtöntä yksin. Pelottelun sijaan työtön saa tukea ja henkilökohtaista palvelua.